บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด (Comp Trading Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด (Comp Trading Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 3 เครื่อง และ รุ่น IPFinger006A (หัวออก) อีก 1 เครื่อง