บ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จก. (CMG - Central Marketing Group) เครื่องทาบบัตรเปิด/ปิดประตู 24 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จก. (CMG - Central Marketing Group) ได้ไว้วางใจติดเครื่องทาบบัตรเปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น 505R, LX505T และ iTDC controller พร้อม หัวทาบบัตร RF10 ต่อเนื่องมาตลอด ทั้ง 3 ที่ด้วยกัน:

CMG อาคารสิรินรัตน์:  เครื่องเปิด/ปิดประตู  505R จำนวน 17 เครื่อง
CMG เซ็นทรัลเวิลด์:  เครื่องเปิด/ปิดประตู LX505T 1 เครื่อง และ iTDC controller 4 เครื่อง + หัวทาบบัตร RF10 6 เครื่อง
CMG คลังสินค้า: เครื่องเปิด/ปิดประตู 505R จำนวน 2 เครื่อง