ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (CIMB Thai Bank, C.P. Tower 2 branch) ติดเครื่องสแกนนิ้ว Suprema BioLiteNet, Mifare

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (CIMB Thai Bank, C.P. Tower 2 branch) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioLiteNet Mifare เพื่อเปิด/ปิดประตู จำนวน 1 เครื่อง