บ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จก. (CIMB Thai Auto Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จก. (CIMB Thai Auto Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IP505R เป็นจำนวนทั้งหมด 13 เครื่องด้วยกัน