บริษัท ชอบช็อป มีเดีย จำกัด (Shopshop Media Co., Ltd.) ประตูกระจกเปลือยล่าง-บน

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท ชอบช็อป มีเดีย จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนนิ้ว เปิด/ปิดประตู Suprema รุ่น BioLite Solo (แบบไม่ต่อคอมฯ) จำนวน 1 เครื่อง