"กลุ่มเซ็นทรัล" หรือ บ. เซ็นทรัลพัฒนา จก.(มหาชน) [Central Patana Public Co., Ltd.] ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว LX007T จำนวน 65 เครื่อง ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ.เซ็นทรัลพัฒนา จก.(มหาชน) [Central Patana Public Co., Ltd.]  หรือ "กลุ่มเซ็นทรัล"  ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK  รุ่น LX007T จำนวน 65 เครื่อง  ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ