บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) [Capital Nomura Securities Public Company Limited] เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น 505R จำนวน 25 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) [Capital Nomura Securities Public Company Limited] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูและระบบเครื่องทาบบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น 505R มาตลอดจำนวน 24 เครื่อง ที่สำนักงานใหญ่  และ 1 เครื่อง ที่อาคารไทวา