บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) และ บลจ. บางกอกแคปปิตอล (Bualuang Securities Public Company Limted and Bangkok Capital Asset Management)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) และ บลจ. บางกอกแคปปิตอล (Bualuang Securities Public Company Limited and Bangkok Capital Asset Management) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตรบันทึกเวลา และ เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น 505R ที่สำนักงานใหญ่ และสาขามาตลอด จำนวน 35 เครื่อง