บ. บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จก. [Brother Commercial (Thailand) Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จก. [Brother Commercial (Thailand) Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลเครื่องทาบบัตรเปิด/ปิดประตู พร้อมบันทึกเวลา IDTECK รุ่น 505R จำนวน 2 เครื่อง และ IP100R จำนวน 4 เครื่องมาตลอด