โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (ฺBNH Hospital)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (ฺBNH Hospital) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบ

 

1.  เครื่องสแกนมือบันทึกเวลา Schlage รุ่น HKII จำนวน 6 เครื่อง

2.  เครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IPFinger007a จำนวน 18 เครื่อง

3.  เครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด/ปิดประตู Suprema รุ่น BioLiteNet จำนวน 3 เครื่อง