โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital) และ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health Asia)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital) และ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health Asia) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูและระบบเครื่องบันทึกเวลา และ ปิด/ปิดประตู ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย ตามรุ่นต่าง ๆ มาตลอดดังนี้:

1.  เครื่องสแกนมือ Schlage รุ่น HKII เพื่อบันทึกเวลาบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 15 เครื่อง
2.  เครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A เพื่อเปิด/ปิดประตู จำนวน  45 เครื่อง
3.  เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP505R เพื่อเปิด/ปิดประตู จำนวน 4 เครื่อง
4.  เครื่องกดรหัสเพื่อเปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น 100R จำนวน 8 เครื่อง