ร.พ. กรุงเทพ หัวหิน (ฺBangkok Hospital Hua Hin)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  ร.พ. กรุงเทพ หัวหิน (ฺBangkok Hospital Hua Hin) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งครื่องสแกนมือ (handreader) ของ Schlage รุ่น HandKey II จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออก ของเจ้าหน้าโรงพยาบาล