บ. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จก. (Baker & McKenzie Ltd.) เครื่องทาบบัตร IP505R 26 เครื่อง และ สแกนนิ้ว BioStation L2 1 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จก. (Baker & McKenzie Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK  รุ่น IP505R จำนวน 26 เครื่อง และ เครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioStation L2 สำหรับบันทึกเวลาติดกับขาตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้  จำนวน 1 เครื่อง