บ.บีแอนด์เอส เรสซิเด้นซ์ จก. (ฺฺB & S Residents) ติดเครื่องทาบบัตร-กดรหัสเปิด/ปิดประตูที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องต่อคอมฯ = IP100R จาก IDTECK

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ.บีแอนด์เอส เรสซิเด้นซ์ จก. (ฺฺB & S Residents) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IP100R (แบบ standalone ไม่ต้องต่อคอมฯ) จำนวน 1 เครื่อง