บ. หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. (Asia Wealth Securities Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ สำนักงานใหญ่ บ. หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จก. (Asia Wealth Securities Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IP505R จำนวน 13 เครื่อง และ IP10 (หัวลูกทาบบัตรออก) 5 เครื่อง และ IP505R จำนวน 3 เครื่องที่ บ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จก.