โรงแรม อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย (Anantara Bophut Koh Samui Resort)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  โรงแรม อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย (Anantara Bophut Koh Samui Resort) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน Suprema รุ่น BioStation L2 จำนวน 1 เครื่อง