บ. อัลฟ่าคาสท์ จก. (Alphacast Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. อัลฟ่าคาสท์ จก. (Alphacast Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว Finger007A เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน และดูแลต่อเนื่องมาตลอด เป็นจำนวน 6 เครื่องด้วยกัน