บัตร RFID ชนิด Proximity ความถี่ 125 KHz
ใช้กับบัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรห้องพัก, บัตรเข้าออกอาคาร

 

idc170-icon

IDC80/IDC170