บัตร Mifare 1K/4K 0.8 mm. 13.56 MHz ธนาบุตร

บัตร RFID ชนิด Mifare ขนาด 0.8 mm. ความถี่ 13.56 MHz
ใช้กับบัตรนักศึกษา, บัตรนักเรียน, บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรศูนย์อาหาร