เครื่องเปิดปิดประตู ธนาบุตร ด้วยบัตร Proximity จาก Soyal