ทำโฟโต้บุ๊คง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดโฟโต้บุ๊คฟรี สำหรับวินโดวส์และแมค

 

เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการทำ โฟโต้บุ๊ค, การ์ด หรือปฏิทิน

จัดวางรูปในโปรแกรม Tanabutr Creative Printmaker

 

เมื่อจัดวางรูปเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือออร์เดอร์

3. ออกแบบจัดวางโฟโต้บุ๊ค