บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด [KEYENCE THAILAND)CO., LTD.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  [KEYENCE THAILAND)CO., LTD.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น LX007T เพื่อเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาพนักงาน ตามสาขาดังนี้:

1. สนญ. ตึกอิตัลไทย 7 เครื่อง
2. รังสิต 3 เครื่อง
3. ศรีราชา 1 เครื่อง
4. ชลบุรี 4 เครื่อง