โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ (ฺBangkok Hospital Sanamchan)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ (ฺBangkok Hospital Sanamchan)
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกเวลา Suprema รุ่น BioStation L2 จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IPFinger007A อีก 6 เครื่อง