เครื่องบันทึกเวลาและเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

  • Time Attendance V.9.0

คู่มือโปรแกรม Time V.9.0   /   ตัวอย่างรายงานโปรแกรม Time V.9.0

 

  • คู่มือนาฬิกาตอกบัตร

UT2000  UT7600
 UT2000  UT7600
tm-1 TS-1
TM720 TS350

 
 PX200  

 

  • คู่มือเครื่องพิมพ์บัตร

CS310

  

  CS310-320      CS200e  
 

 

  • คู่มือเครื่องทาบบัตรและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

TR4020-4030U TR4050 Hardware
  TR4050 SmaFinger
PT3 PB5
 
PB7  
 
505R
Finger007
Star505R & Finger007 V.3.5 Finger007 Hardware
Star505R & Finger007 V.4.1.1 Finger007 Hardware (Eng)
StarWatch Dual Pro I  
LX505
LX007
LX505 Hardware LX007 Hardware
StarWatch LX Pro II